آه یکی بود یکی نبود یه عاشقی بود که یه روز

بهت می گفت دوست داره . آخ که دوست داره هنوز

دلم یه دیوونه شده . واست بی آزاره هنوز

از دل دیوونه نترس . آخ که دوست داره هنوز

وای که دوست داره هنوز

شب که می شه به عشق تو غزل غزل صدا می شم

ترانه خون قصه ی تموم عاشقا می شم

شب که می شه به عشق تو غزل غزل صدا می شم

ترانه خون قصه ی تموم عاشقا می شم

گفتی که با وفا بشم . سهم من از وفا تویی

سهم من از خودم تویی . سهم من از خدا تویی

تازه شو تازه مثل همین ترانه – ابی
مشاهده

گفتی که دلتنگی نکن . آخ مگه می شه نازنین

حال پریشون منو . ندیدی و بیا ببین

شب که می شه به عشق تو غزل غزل صدا می شم

ترانه خون قصه ی تموم عاشقا می شم

شب که می شه به عشق تو غزل غزل صدا می شم

ترانه خون قصه ی تموم عاشقا می شم

گفتی که با وفا بشم . سهم من از وفا تویی

سهم من از خودم تویی . سهم من از خدا تویی

گفتی که دلتنگی نکن . آخ مگه می شه نازنین

حال پریشون منو . ندیدی و بیا ببین

شب که می شه به عشق تو غزل غزل صدا می شم

متن آهنگ ایست تیک تاک
مشاهده

ترانه خون قصه ی تموم عاشقا می شم

شب که می شه به عشق تو غزل غزل صدا می شم

ترانه خون قصه ی تموم عاشقا می شم

شب که می شه به عشق تو غزل غزل صدا می شم

ترانه خون قصه ی تموم عاشقا می شم

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7107