ببین ای بانوی شرقی ای مثل گریه صمیمی

همه هر چی دارم اینجاست . تو این خورجین قدیمی

خورجینی که حتی تو خواب . از تنم جدا نمی شه

مثل اسم و سرنوشتم دنبالم بوده همیشه

بانوی شرقی من . ای غنی تر از شقایق

مال تو ارزونی تو . خورجین قلب این عاشق

توی این خورجین کهنه شعر عاشقانه دارم

برای تو و به اسمت یک کتاب ترانه دارم

یه سبد گل دارم اما . گل شرم و گل خواهش

تنی از عاطفه سیراب . تنی تشنه ی نوازش

بانوی شرقی من . ای غنی تر از شقایق

مال تو ارزونی تو . خورجین قلب این عاشق

متن آهنگ شاید موزیک منو نجات داد از محمد بی باک
مشاهده

این بوی غریب راه نیست . بوی آشنای عشقه

تپش قلب زمین نیست . این صدا صدای عشقه

اسم تو داغی شرمه . تو فضای سرد خورجین

خواستن تو یه ستاره ست پشت این ابرای سنگین

خورجینم اگه قدیمی . اگه بی رنگه و پاره

برای تو اگه حتی ارزش بردن نداره

واسه من بود و نبوده . هر چی که دارم همینه

خورجینی که قلب این عاشقترین مرد زمینه

بانوی شرقی من . ای غنی تر از شقایق

مال تو ارزونی تو . خورجین قلب این عاشق

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7119