به دنبال توام منزل به منزل

پریشان میروم ساحل به ساحل

به خوابت دیده ام رویا به رویا

به یادت بوده ام فردا به فردا

پس از تو روح سرگردان موجم

هنوزم تشنه ام دریا به دریا

تو را تنهای تنها میشناسم

تو را هر جای دنیا میشناسم

به دنبال توام منزل به منزل

پریشان میروم ساحل به ساحل

به خوابت دیده ام رویا به رویا

به یادت بوده ام فردا به فردا

در به در دربه در تو بی تو و هم سفر تو

هر چه گفتم تا به امروز از تصدق سر تو

از همین روز تا به فردا حتی تا آخر دنیا

متن آهنگ نگرانم مسیح و آرش AP
مشاهده

هر چه هستم یا که باشم از تو ام تنهای تنها

خاکم و خاک در تو سایه ی پشت سر تو

همه ی زندگی من یک غزل از دفتر تو

به دنبال توام منزل به منزل

پریشان میروم ساحل به ساحل

به خوابت دیده ام رویا به رویا

به یادت بوده ام فردا به فردا

پس از تو روح سرگردان موجم

هنوزم تشنه ام دریا به دریا

تو را تنهای تنها میشناسم

تو را هر جای دنیا میشناسم

به دنبال تــوام منــــزل به منــــزل

پریشان میروم ساحل به ساحل

به خوابت دیده ام رویا به رویا

به یادت بوده ام فردا به فردا

من کویرم دشت تب کرده ی پیرم – ابی
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7078