بگو ای یار بگو ای وفادار بگو

از سر بلند عشق بر سر دار بگو

بگو از خونه بگو . از گل پونه بگو

از شب شبزده ها كه نمی مونه بگو

بگو از محبوبه ها . نسترنهای بنفش

سفره های بی ریا . توی سبزه زار فرش

بگو ای یار بگو . كه دلم تنگ شده

رو زمین جا ندارم . آسمون سنگ شده

بگو از شب كوچه ها . پرسه های بی هدف

كوچه باغ انتظار توی بارون و علف

بگو از كلاغ پیر كه به خونه نرسید

از بهار قصه ها كه سر شاخه تكید

بگو از خونه بگو . از گل پونه بگو

نگو با من حکایت گل و سبزه ی دیروز – ابی
مشاهده

از شب شبزده ها كه نمی مونه بگو

بگو از محبوبه ها . نسترنهای بنفش

سفره های بی ریا . روی سبزه زار فرش

بگو ای یار بگو . كه دلم تنگ شده …

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7077