تو نیستی و صدای تو هوای خوب این خونست

صدای پای عطر گل . صدای عشق دیوونست

تو از من دور و من دلتنگ . تو آبادی و من ویرون

همیشه قصه این بوده . یکی خندون یکی گریون

همیشه قصه این بوده . تو یک لحظه تو یک دیدار

یک زخم از زهر یک لبخند . تموم عمر فقط یک بار

پس از اون زخم پروردن . پس از اون عادت و تکرار

ولی نصف یه روح این ور . یه نیمه اون ور دیوار

خودت نیستی صدات مونده . صدات چشمامو گریونده

دلم روی زمین مونده . فقط از تو همین مونده

نفس های عزیز من . صدای آه شب بو هاست

آه یکی بود یکی نبود یه عاشقی بود که یه روز – ابی
مشاهده

صدای باد و بوی نخل . هوای شرجی دریاست

سکوت اینجا صدای تو . هوا اینجا هوای تو

پر از تکرار این حرفم . دلم تنگه برای تو

همیشه قصه این بوده . یا مرگ قصه یا آدم

ته دریاچه های عشق . می جوشند چشمه های غم

همیشه عشق یعنی زخم . همیشه شعر یعنی درد

تو در من جوشش شعری . صدای این لبای سرد

خودت نیستی صدات مونده . صدات چشمامو گریونده

دلم روی زمین مونده . فقط از تو همین مونده

خودت نیستی صدات مونده . صدات چشمامو گریونده

دلم روی زمین مونده . فقط از تو همین مونده

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7036