حالا دیگه تو رو داشتن خیاله

دل اسیر آرزوهای محاله

غبار پشت شیشه میگه رفتی

ولی هنوز دلم باور نداره

حالا راه تو دوره

دل من چه صبوره

کاشکی بودی و می دیدی

زندگیم چه سوت و کوره

آسمون از غم دوریت

حالا روز و شب می باره

دیگه تو ذهن خیا بون

منو تنها جا می ذاره

خاطره مثل یه پیچک

می پیچه رو تن خسته م

دیگه حرفی که ندارم

دل به خلوت تو بستم

حالا دیگه تو رو داشتن خیاله

دل اسیر آرزوهای محاله

غبار پشت شیشه میگه رفتی

ولی هنوز دلم باور نداره

حالا راه تو دوره

متن آهنگ بانوی تنها از رضا صادقی و هادی صادقی
مشاهده

دل من چه صبوره

کاشکی بودی و می دیدی

زندگیم چه سوت و کوره

آسمون از غم دوریت

حالا روز و شب می باره

دیگه تو ذهن خیا بون

منو تنها جا می ذاره

خاطره مثل یه پیچک

می پیچه رو تن خسته م

دیگه حرفی که ندارم

دل به خلوت تو بستم

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7121