خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل

قدم هات روی چشمام بیا به اینور پل

از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا

چشام بسته برات پل خانم گل آی خانم گل

از اون روز که جدایی من رو به گریه انداخت

برات بارون چشمام پل رنگین کمون ساخت

خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل

قدمهات روی چشمام بیا به اینور پل

به یادت که می افتم می لرزه دل و دستم

هزار داد میزنم داد هنوز عاشقت هستم

یه روز تو باغ پائیز تو رو تکی دیدم

زدی ریشه تو قلبم تو رو به جون خریدم

متن آهنگ ناهید از عارف
مشاهده

من از خرابه دل برات گلخونه ساختم

بهار و با تو دیدم به بوی تو شناختم

خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل

قدم هات روی چشمام بیا به اینور پل

بهار وقتی بهاره که بوی تو داره

وگر نه مثل هرسال خزون انتظاره

دلم امیدواره اگر چه گله داره

که برگردی دوباره روزا رو می شماره

میدونم که تو امروز پشیمون تری از من

بیا که دیره فردا واسه به هم رسیدن

خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل

قدم هات روی چشمام بیا به اینور پل

از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا

چشام بسته برات پل خانم گل آی خانم گل

متن آهنگ مریض حالی از محسن چاوشی
مشاهده

خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل

قدم هات روی چشمام بیا به اینور پل

از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا

چشام بسته برات پل خانم گل آی خانم گل

خانم گـــل آی خانم گـــل برام ســخـته تحمـــل

قدم هات روی چشمام بیا به اینور پل

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7108