خورشید خانوم چارقد مشکی نمی خواس

مثل شما با این سر و شکل و لباس

کپه ی نور ماه سبک تر از هواس

خورشید خانوم رهاتر از من و شماس

هر کی می خواد با کلاشی

سر کلاس نقاشی

پیرهن گلدار نکشیم

خاطره ی یار نکشیم

درخت سرباز نکشیم

بدتر از اون ساز نکشیم

باید بدون عاقبت

دو بال پرواز می کشیم

درای این مدرسه رو

رنگی و دلباز می کشیم

رو کاغذای بی صدا

ساز می کشیم . ساز می کشیم…

خورشید خانوم چارقد مشکی نمی خواس

مثل شما با این سر و شکل و لباس

کپه ی نور ماه سبک تر از هواس

متن آهنگ شبای تهران عرفان و جیدال
مشاهده

خورشید خانوم رهاتر از من و شماس

هر کی می خواد با کلاشی

سر کلاس نقاشی

پیرهن گلدار نکشیم

خاطره ی یار نکشیم

درخت سرباز نکشیم

بدتر از اون ساز نکشیم

باید بدون عاقبت

دو بال پرواز می کشیم

درای این مدرسه رو

رنگی و دلباز می کشیم

رو کاغذای بی صدا

ساز می کشیم . ساز می کشیم…

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7069