خیلی وقته از چشام بی تو بارون می باره

دل نا امید من تو رو آرزو داره

ای همیشگی ترین آه ای دورترین

سوختن کار من است نگرانم منشین

راست می گفتی تو . دیگر اکنون دیرست

دوستی و دوری . آخرین تدبیرست

راست می گفتی . تو باید از عشق برید

از چنین پایانی به سرآغاز رسید

شکستی و شکستم

گسستی و گسستم

چه بودی و چه بودم

چه هستی و چه هستم

تو رها از من باش . ای برایم همه کس

زیر آوار قفس مانده ام من ز نفس

تو و خورشید بلند . من و شب های قفس

بعد از این با خود باش . یاد تو ما را بس

متن آهنگ تو کجا بودی هیچکس
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7061