زبانم را نمی فهمی تو خطم را نمی خوانی

چنان بیگانه ای حتی . که نامم را نمی دانی

تو آنقدر گیج و گنگی . در پلیدی های این غربت

که بیداری و قلب عاشق ما را نمی بینی

دل تو رفته در خواب و . خیالت مست این رویا

سراسیمه رهایی در پی

پس کوچه های سرد این دنیا

نگاه خسته ی ما را نمی بینی

شتاب ثانیه ها را نمی بینی

امید و آرزوهای ز هم بگسسته ی فردای دنیا را نمی بینی

من از بیگانگی های عجیب و پوچ این ملت ندارم انتظاری

از این ماتم که همچون من تو هم

هیچ تنها و غریبی طاقت غربت چشماتو نداره – ابی
مشاهده

غربت نشینی و زبانم را نمی فهمی

چنان بیگانه ای حتی . که نامم را نمی دانی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7080