ستاره های سربی فانوسک های خاموش

من و هجوم گریه . از یاد تو فراموش

تو بال و پر گرفتی . به چیدن ستاره

دادی منو به خاک . این غربت دوباره

دقیقه های بی تو . پرنده های خسته ن

آیینه های خالی . دروازه های بسته ن

اگه نرفته بودی . جاده پر از ترانه

کوچه پر از غزل بود . به سوی تو روانه

اگه نرفته بودی . گریه منو نمیبرد

پرنده پر نمیسوخت . آینه چین نمیخورد

اگه نرفته بودی و . اگه نرفته بودی

شبانه های بی تو . یعنی حضور گریه

با من نبودن تو . یعنی وفور گریه

از تو به آینه گفتم . از تو به شب رسیدم

متن آهنگ ساقی حمید هیراد
مشاهده

نوشتمت رو گلبرگ . تو رو نفس کشیدم

از رفتن تو گفتم . ستاره دربدر شد

شبنم به گریه افتاد . پروانه شعله ور شد

اگه نرفته بودی . جاده پر از ترانه

کوچه پر از غزل بود . به سوی تو روانه

اگه نرفته بودی . گریه منو نمیبرد

پرنده پر نمیسوخت . آینه چین نمیخورد

اگه نرفته بودی و . اگه نرفته بودی

ستاره های سربی فانوسک های خاموش

من و هجوم گریه . از یاد تو فراموش…

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7130