شب به اون چشمات خواب نرسه

به تو می خوام مهتاب نرسه

بریم اونجا . اونجا که دیگه

به تو دست آفتاب نرسه

عاشقت بودن عشق منه

اینو قلبم فریاد می زنه

گریه ی مستی داره صدام

این صدای عاشق شدنه

قصه ی عشقت باز تو صدامه

یه شب مستی باز سر رامه

یه نفس بیشتر فاصلمون نیست

چه تب و تابی باز تو شبامه

تو که مهتابی تو شب من

تو که آوازی رو لب من

اومدی موندی شکل دعا

توی هر یارب یارب من

شب به اون چشمـــات خــواب نرسه

به تو می خوام مهتاب نرسه

بریم اونجا . اونجا که دیگه

متن آهنگ برای تو از پویا بیاتی
مشاهده

به تو دست آفتاب نرسه

شب به اون چشمات خواب نرسه

به تو می خوام مهتاب نرسه

بریم اونجا . اونجا که دیگه

به تو دست آفتاب نرسه

قصه ی عشقت باز تو صدامه

یه شب مستی باز سر رامه

یه نفس بیشتر فاصلمون نیست

چه تب و تابی باز تو شبامه

تو که مهتابی تو شب من

تو که آوازی رو لب من

اومدی موندی شکل دعا

توی هر یارب یارب من

شـب به اون چشمـــات خــــواب نـــــرسه

به تو می خوام مهتاب نرسه

بریم اونجا . اونجا که دیگه

به تو دست آفتاب نرسه

شب به اون چشمات خواب نرسه

تازه شو تازه مثل همین ترانه – ابی
مشاهده

به تو می خوام مهتاب نرسه

بریم اونجا . اونجا که دیگه

به تو دست آفتاب نرسه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7092