غریبه آی غریبه آی غریبه عجب چشمای تو عاشق فریبه

نگام کن که دوست دارم نگاتو

خوب میشناسم صداتو

غریبه آی غریبه آی غریبه

عجب چشمای تو عاشق فریبه

من از عشق من از فقر

تو با من آشنا شو

من از شعر من از شب

تو با من هم صدا شو

غریبه آی غریبه آی غریبه

عجب چشمای تو عاشق فریبه

من از گل من از خاک

تو از بالای بالا

دلم گرم دلم پاک

ولی رسوای رسوا

شکستم گسستم

به خاک و گل نشستم

سلامی کلامی

به که نازم که خستم

غریبه آی غریبه آی غریبه عجب چشمای تو عاشق فریبه

كوهی تن سنگم كه همدم ابری سیاهم – ابی
مشاهده

صدام کن صدام کن

دلم تنهای تنهاست

بخندون نگریون که چشمم مثل دریاست

شکستم گسستم

به خاک و گل نشستم

سلامی کلامی

به که نازم که خستم

من از عشق من از فقر

تو با من آشنا شو

من از شعر من از شب

تو با من هم صدا شو

غریبه آی غریبه آی غریبه عجب چشمای تو عاشق فریبه

غریبه آی غریبه آی غریبه

عجب چشمای تو عاشق فریبه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7064