غریبــه نمی دونــم توكـــی هستـــی

غریبه تو سكوتمو شكستی

كبوتروار در باغ سكوتم

از این شاخه به اون شاخه نشستی

از غصه نترسیدی

برام زدی و رقصیدی

از غصه دلم خون بود

برام خوندی و خندیدی

تو باغ سكوت من

برام هزارتا گل دادی

از غصه رهام كردی

گفتی دیگه آزادی

ازدنیا دلم خون بود

كه اون چشم تو پیدا شد

همون دنیای بی ارزش

برام یك دفعه دنیا شد

تو رنگ صدات جونه

پر از دوا ودرمونه

آهنگشو می شناسم

دلم همیشه می خونه

بیا کنارم سرو ناز بی تاب – ابی
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7085