لحظه ی دیدار تو شد روز میلاد من

غیر تو هر نقش دیگر رفته از یاد من

تو می دونی زبون شاپركها رو

تو می شناسی مسیر قاصدك ها رو

تو نقاش بال پروانه هایی

شكوه سبزه ها ازجنس گل هایی

لحظــــه ی دیدار تو شـــد روز میلاد مـــن

غیر تو هر وقت دیگر رفته ازیاد من

تو می دونی زبون شاپركها رو

تو می شناسی مسیر قاصدك ها رو

تو از ایل و تبار نطفه ی نوری

برای بزم شبنم گل شیپوری

برای دیدن تو هدیه ای قابل ندارم

به غیر از قلب عاشق تحفه ای دیگر ندارم

برای پر كشیدن شوق پروازم تو هستی

متن آهنگ دندون ببر از رضا پیشرو
مشاهده

تویی كه با نگاهت دروجودم ریشه بستی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7098