ماه باید یک شبی مهمونی کنه

پیشتون مهتابو قربونی کنه

آخه چشمای قشنگت می تونه

که بگیره شبو زندونی کنه

بذارین خورشید صورت شما

ابری خونه مو آفتابی کنه

چشمای روشنتون دوباره باز

شب تاریکمو مهتابی کنه

روز باید تو آینه ی صورتتون

چشماشو به روی دنیا وا کنه

وقتی که خورشید خانوم میاد بیرون

خودشو تو چشمتون پیدا کنه

نازنینم نازنینم

وای اگه خورشید عشق

دوست دارم سبد سبد باز گل عشق جوونه زد – ابی
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7048