متن آهنگ آخرین آواز علی زندوکیلی

زندگی این همه از خاطره یِ گریه نگو

زندگی حالِ خوشه پُر تپشِ قلبِ تو کو؟

میدونم موندنم اینجا خودِ دیوونگیه

مرگ چی داره اگه این همه غم زندگیه

من آخرین آوازم ، زخمی ترین پروازم

میسوزم و میسازم ، حالم خوش نیست

من تشنه یِ اعجازم ، دارم بهت میبازم

هر چی بخندم بازم ، حالم خوش نیست

تکیه دادم به خودم ، دردمو گفتم به خودم

گریه کردم همه یِ بغضمو خالی نشدم

کسی نیست با نفسش ، حالِ دلم فرق کنه

کسی نیست دردمو تووی بغلش غرق کنه

من آخرین آوازم ، زخمی ترین پروازم

متن آهنگ معدن از عارف
مشاهده

میسوزم و میسازم ، حالم خوش نیست

من تشنه یِ اعجازم ، دارم بهت میبازم

هر چی بخندم بازم ، حالم خوش نیست

متن آهنگ علی زندوکیلی به نام آخرین آواز

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7850