متن آهنگ اتفاقا عشق شهاب مظفری

اصلاً به ما چه مردُم چی میگن

اتفاقاً عشق یعنی‌ راه را گم کرده باشی

اشتباهی را برای بار چَندم کرده باشی‌

اتفاقاً بهتر است از چَشم عاقل ها بیفتی

کار‌هایی بر خلاف مِیل مَردم کرده باشی‌

گوش به حرف مردم نمیدم

اصلاً به ما چه مردم چی‌ میگن

اتفاقا افتادنِ این اتفاقو مردم شنیدن

گوش به حرف مردم نمیدم

اصلاً به ما چه مردم چی‌ میگن

اتفاقا افتادنِ این اتفاقو مردم شنیدن

خودم بودم خودم کردم خودم خواستم

که تنها از تو و عشقِ تو آرامش بگیرم

اگر با من قراره زندگی‌ کردن نداری

متن آهنگ برف ایوان بند
مشاهده

من در آرامش بمیرم

خودم بودم خودم کردم خودم خواستم

که تنها از تو و عشقِ تو آرامش بگیرم

اگر با من قراره زندگی‌ کردن نداری

من در آرامش بمیرم

گوش به حرف مردم نمیدم

اصلاً به ما چه مردم چی‌ میگن

اتفاقا افتادنِ این اتفاقو مردم شنیدن

گوش به حرف مردم نمیدم

اصلاً به ما چه مردم چی‌ میگن

اتفاقا افتادنِ این اتفاقو مردم شنیدن

گوش به حرف مردم نمیدم

اصلاً به ما چه مردم چی‌ میگن

اتفاقا افتادنِ این اتفاقو مردم شنیدن

گوش به حرف مردم نمیدم

اصلاً به ما چه مردم چی‌ میگن

اتفاقا افتادنِ این اتفاقو مردم شنیدن

متن آهنگ زیبای زشت من معین زد
مشاهده

متن آهنگ شهاب مظفری به نام اتفاقا عشق

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6854