متن آهنگ اخبار کیان پورتراب

دارم میشنوم ، ولی نمیفهمم

دارم میشنوم ، ولی نمیفهمم

نمیفهمم ، ولی نمیفهمم

دارم میشنوم ، دارم میش …

ولی نمیفهمم

دارم میشنوم ، ولی نمیفهمم

دارم میشنوم ، ولی نمیفهمم

نمیفهمم

متن آهنگ کیان پورتراب به نام اخبار

متن آهنگ What we’re gonna do کیان پورتراب
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7809