متن آهنگ ازت میخوام فرشاد

[ورس یک]

میدونم که گیری توو این بوران

میخوای دیده بشی لای کورا

میدونم که سخته

میدونم که بختِ بد رو دستِ کج

میریزه رو سرت میده میخ بهت

بدونِ در و تخته

میدونم خیلی دادی أ کف

میدونم بد مزست آشِ وطنی

روش وجب وجب رکب

میکنتت عوض اَ قصد

چه عبس نفس توو قفس

با خیاله شفقت

میدونم کمه چاره ها افقی پیدا نیست

بلندن دیواره ها سایه ها

نونو میدن به همسایه ها

توان کاهش داره لا افزایشا

سیاهی هر چقدر سفید باشن بارشا

میدونم که اسیری توو طوفانِ این چالشا

تختتو دزدین راضی باشی به این بالشا

رویاهات میدزدن راضی بشی به خوابِ شب

ناخوناتو بریدن حالا تویی و خارشا

میدونم ذهنِ خسته‌ت ، میکنه فکره رفتن

با دل مردگی میخواد بزنه قید فعل گشتن

موندن به سختیِ شق‌القمره

وقتی خاک قهره بات کی به فکره ثمره

میدونم که وقتتو میکُشن ، چراغی نی روشن

متن آهنگ بال های پروانه عارف
مشاهده

میزنن میبَرن میمَکن ، خونِ تو رو میخورن

روحِ تو هی میدوزن، میبُرن

اهریمنِ گشنه نمیدونه چیه سیر شدن

[کورس]

توو ظهوره ستاره ها ، تاریکی هم نقش داشت

از ته دل داد میزنم ، توو صورتِ ترسام

حس میکنم که رو تابم ، یه اتفاقم

رستگاریمه پرواز و افتادن

[ورس دوم]

ازت میخوام اگه خوردی شکست از سرما

گریه ها و لرزشاتو تبدیل بکنی به رقص

بگیری به خودت سخت ولی نسپری به بخت

یه جوری پاشی زمین زیرت بکنه نشست

ازت میخوام که بدونی قدره خونی که توو رگِ

که اگه خودت خالیش کنی

یعنی قبول کردی پیروزیِ محضِ دشمنو

هرکی هست هر چی هست

بذار داشته باشن قصده کشتن و

ازت میخوام ، بازم برداری گام

توو عصره فحاشی ها رو به روت قشونِ ضد

ما مسلح تا دندون با لبای خندون

توو فکره تصاحبِ چرخِ گردون

ازت میخوام بشی با خودت طرف

متن آهنگ شاه کش حمید صفت
مشاهده

استعدادتو نکنی تلف

زندگی یه تله‌ست ، غولِ آدم خوره با ولع

حال میکنه با مزت ، وقتی داری هدف

ازت میخوام که حیف نشی

بسازی یه تصویر تا که غیب نشی

اگه سوز میومد و باد لباساتو کَند

فکراتو ول ندی ، به دل بگیر ولی به گل نشین

ازت میخوام که باز تجربه کنی عشقو

که عاشقا فاتح‌ های روزگاره پلیدن

و فاتح ها صاحبای خونه های جدیدن

و خونه ها سنگر جلو آدمایِ کثیفن

[کورس]

توو ظهوره ستاره ها ، تاریکی هم نقش داشت

از ته دل داد میزنم ، توو صورتِ ترسام

حس میکنم که رو تابم ، یه اتفاقم

رستگاریمه پرواز و افتادن

توو ظهوره ستاره ها ، تاریکی هم نقش داشت

از ته دل داد میزنم ، توو صورتِ ترسام

حس میکنم که رو تابم ، یه اتفاقم

رستگاریمه پرواز و افتادن

متن آهنگ فرشاد به نام ازت میخوام

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6906