متن آهنگ انتقام رستاک

چرا آدما نمیفهمن چقدر

مُردم و زنده شدم یادم بری

تو که قلبت قبل از اینا رفته بود

باید هم اجازه میدادم بری

چرا آدما نمیفهمن چقدر

انتظارت منو اذیت میکنه

آخه کی توو گوشِ یه جنازه هی

راجع به آینده صحبت میکنه

میشه اسمشو نیارین پیشِ من

میشه عکساشو بهم نشون ندین

میشه از حالِ خوشش نَگین برام

میشه این جنازه رو تکون ندین

من به اندازه ی کافی زخمی ام

انتقام چیو میگیرن ازم

الینا که باخبرن از رفتنت

پس سراغِ کیو میگیرن ازم

مثلِ یه آهنگ غمیگن بعد از این

هر کجا میرم باید گوشِت کنم

متن آهنگ شناس از امیر تیبک و بهداد وایکانت
مشاهده

اینا میدونن چه دردی میکِشم

کاشکی میذاشتن فراموشت کنم

میشه اسمشو نیارین پیشِ من

میشه عکساشو بهم نشون ندین

میشه از حالِ خوشش نَگین برام

میشه این جنازه رو تکون ندین

میشه اسمشو نیارین پیشِ من

میشه عکساشو بهم نشون ندین

میشه از حالِ خوشش نَگین برام

میشه این جنازه رو تکون ندین

متن آهنگ رستاک به نام انتقام

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6971