متن آهنگ اژدها کوروش

قافیه هام میشن احتکار توو بیتام

مثِ ماسک توو تهران

هر کی هم که ضد ماست روحش شاد

حریفت یه اژدهاست توو ورساش

میخوای رویاتو زندگی کنی

امشب اون رویا رو * میکنیم

زر زری * تو به جنس نمیخوری

این که من میزنم تو بزنی سکته میکنی

پسر گل ، من دود میکنمت

از سنگ هم باشی که من پودر میکنمت

شاعری مریضی خوب میکنمت

خلاصه حاجی که من از *

آره خودت هم نخوای به زور *

به سی و هشت روش ناجور *

دیگه * پشتِ من توئه عمله نباف

یکی میخوره پسِ کله ات هول مواد

تو هم عینِ بغلیت چشات اَ حدقه دراد

متن آهنگ برو برنگرد آرمین 2AFM
مشاهده

دو تا چیز میکم عوض شه نظرِ فنات

تو توو اوجِ اوج بودی روی * کوری

حالا چی شده که به ما میگی چس ناله خونیم

یه عمره میخونی واسه * آخه *

تهش هم نمیده یه دونه سگ به تو پا

که بیا سرشو گره کن شاید بختِ تو وا شه

دیگه بسه خلاصه

متن آهنگ کوروش به نام اژدها

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7575