متن آهنگ ایران چارتار

آزاد و رهایم ، یا در بندِ توام

در هر نفسم ، عاشقِ لبخندِ توام

آغشته به جانم ، یا بیگانه شوی

یک لحظه هم از ، خاطرِ یارت نروی

سرتا پا در واهمه ام ، کابوسی بی خاتمه ام

فریادی در همهمه ام ، سرد و مست و تلخ و تنها

تو بگو که همین فردا ، چه به جز غم ما دارد

مگر حنجره مان تا کِی ، تب و تابِ صدا دارد

نشِنیده ام از لب ساکت شب ، به جز آیه یِ بی سحری

ایران ، نفس هایِ رخ داده در سینه میدانمت

متن آهنگ اینجوری نگو شهاب رمضان
مشاهده

ایران ، دَمی رسته از ترکش و کینه میخواهمت

ایران ، بمان شوقِ خورشیدِ تو میکُشد شام ما را

تو بگو که همین فردا ، چه به جز غم ما دارد

مگر حنجره مان تا کِی ، تب و تابِ صدا دارد

تو بگو که همین فردا ، چه به جز غم ما دارد

مگر حنجره مان تا کِی ، تب و تابِ صدا دارد

تو بگو که همین فردا ، چه به جز غم ما دارد

مگر حنجره مان تا کِی ، تب و تابِ صدا دارد

تو بگو که همین فردا ، چه به جز غم ما دارد

متن آهنگ بیخیال از حامد پهلان
مشاهده

مگر حنجره مان تا کِی ، تب و تابِ صدا دارد

متن آهنگ چارتار به نام ایران

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6679