متن آهنگ اینترو دو بهزاد لیتو از آلبوم ضد گلوله

من از صفر شروع کردم الآن جزو ده تام

پُر رو نمیخورم من غُصه فردام

رپ اینه بشم من رو جزوه درسام

نمیخوام بگیرم مفتِ بدخواهم و

مشته دستام ، میکوبم میرم

اینایی که هِیت دارن میمونن زیرم

میدونم دیدم من صفر تا صدشو

دور و ورِ ما میای تو بنداز سرتو

میسوزونم بدخواهمو آتیشم داغه

برا چی با اینا بخوام قاطی شم آخه؟

نمیخوره به من اصلاً خطِ فکریت

شعله ات کمه شده قدِ کبریت

سخت بود ولی بدون مردِ عملم

این زندگی کرده با خنده بغلم

هر چقدرهم بدن فاز منفی باز

متن آهنگ میشناسم رض
مشاهده

میزونه حاجیت میمونه باز ترکیب آس

زدم صاف رفت خورد توو پَرشون

چی میگن فقط میزنن غُر توو رپشون

منم پُر رو نمیندازم یه تُف رو سرشون

مینازن الکی به پُر بودنشون

بدخواهم فاز داره ولی جوجست بدون

نزدیک نیا همون دور دست بمون

به من نگو برات سخته نبرد

میرسم به قله مثِ صخره نورد

متن آهنگ بهزاد لیتو به نام اینترو دو از آلبوم ضد گلوله

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7489