متن آهنگ این یارا

گردی تو ماهی

من گرده تو ماهم

روحت رو بتکون که عید رو توو راهم

قدمای آروم ، رو گونه های نارون

خاکستر توو آتیشِ سیمرغ شد بارون

قانون رو ندیدم و زیره پام خُرد شد

سقوط کردم توو چاله ها

این حفره ها گود شد

زیره چشمِ فرشته

یه خدایی که کرشمه ی تورو داره

میبینه این گودال پر شد

این ، این ، حفره شد چاله چاله شد چاه

این ، این ، ماه افتاد توو چاهِ چشمات

این ، این ، حفره شد چاله چاله شد چاه

این ، این ، چاه افتاد تو ماهِ چشمات

متن آهنگ موی زرد جیدال
مشاهده

میکنم حس تورو میخورم جسمتو

میخورم پیچ لای مهره های بدنتو

تلخ میشم الکلِ توو انحنای قمره صبح

مرشده خبره نو انتهای اثره قرص

ماهِ نو چمبره شد تا ببینه دمرتو

تو میشی الفِ قامت

این یعنی از این حقارت

ما باید بگذریم باهمُ بازم بجنگیم

شاید من مثلِ سوزنِ خیاط

تو مثلِ نخ تووی باد

روشنی رو تنِ حیاط دورتم درختای شاد

نه من این بودنِ بیاتو یا این پوچیِ حیاتُ

همه نوشیدنیاتو یاوه گوویدنی‌هاتو

گلِ سرخ بوییدنی‌هات رو ، نمیخوام

حفره شد چاله چاله شد چاه ، با تو

ماه افتاد تو چاهِ چشمات

این ، حفره شد چاله چاله شد چاه

متن آهنگ پاییز بی بهار مهدی جهانی
مشاهده

این ، این ، ماه افتاد تو چاهِ چشمات

میکنم حس تورو میخورم جسمتو

میخورم پیچ لای مهره های بدنتو

تلخ میشم الکلِ توو انحنای قمره قرص

تکست آهنگ یارا به نام این

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6673