متن آهنگ باروت تس

من این راهو میرم ، وقتی که راه نمیشه رفت

خودمو از پوستم میکَنم ، وقتی که داد نمیشه زد

ناله ی طبیعتو میل میکنم ، حیوونا رو لباس بگیره تن

اینجا دفاع نمیشه کرد ، پس حالا سلاح که میشه خلق

باید زمینو بشوره خون ، باید قوی شد و کنارِ هم موند

بذار داد بزنن صدایِ من کو ، تا آسمونا صدا نمیشه رد

باید حُزنو فدایِ تن کرد ، باید سفر کرد این جنون غریضه است

آینده نسخه ی قویِ ماست ، من توو ابتدای زمینم

پیِ کشف بزرگتر اَ خودمم ، من خودمم طلسم خودمم

متن آهنگ نوازش از امیرتتلو
مشاهده

من خدایِ خیالیِ خودمم ، من همون خدای قافیه شدنم

تمدن باروت ، قطره های جاریِ درومن

آلوده به قانون ، هنجار و صداهای خاموش

خاکستری رنگ بده بذار به همدیگه برسه صدامون

دوخته شه به هم چشامون ، خاکستری درد بده

نیست فریبه ی خودکارِ وصلِ به کاغذِ سلطه ی حکام

خاکستری جنگ بده ، رنگِ تو واقعی نیست

رنگِ تو قرمزِ عصیانه ….

باروت ، صدای بچه هامون ، باروت …

من این راهو میرم ، وقتی که راه نمیشه رفت

خودمو از پوستم میکَنم ، وقتی که داد نمیشه زد

ناله ی طبیعتو میل میکنم ، حیوونا رو لباس بگیره تن

متن آهنگ خاطرات بد آرتا
مشاهده

اینجا دفاع نمیشه کرد ، پس حالا سلاح که میشه خلق

من این راهو میرم ، وقتی که راه نمیشه رفت

خودمو از پوستم میکَنم ، وقتی که داد نمیشه زد

ناله ی طبیعتو میل میکنم ، حیوونا رو لباس بگیره تن

اینجا دفاع نمیشه کرد ، پس حالا سلاح که میشه خلق

توو خونم غرق ، توو خونه هم غرق

خونِ هم غرقاشون هم پَر

توو خونم غرق ، توو خونه هم غرق

متن آهنگ تس به نام باروت

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7666