متن آهنگ بازیافتی ارشیا

[همخوان]

انگار از یه جا دیگمو شده غریبه‌ کرانه

هرچی سن میره بالا میشه ضمیمه موانع

دشمنا جری میشن یعنی این ماجرائه

حاجی ارشیا فردین نی ولی بامرامه

انگار از یه جا دیگمو شده غریبه‌ کرانه

هرچی سن میره بالا میشه ضمیمه موانع

دشمنا جری میشن یعنی این ماجرائه

حاجی ارشیا فردین نی ولی بامرامه

[قسمت اول]

روحم یخِ یخچاله پس بدن باید بچائه

میره از چاهه به چاله با این که حس داره

خب بازیافتی میشه اسقاطه

همیشه اِشغاله مثه گوشی کاسبا تهرانه

جا تراول میاد که قبل خواب آرزو‌‌ بشماره

پس کج میره صاف نمیشه با خودش حسابش

حسابی حصاره حسابه

احساسه که صابون بسابه

به دلِ بی صاحاب

کل ایران سرامه

ولی شبا ام بی جا خواب

کی داره نیازی به ما

زیادی به جام

اگه بود میدم آدرس بت بیاری بگام

سیاهی چشام

میره همش یا سیاره سیاهه

متن آهنگ سرخی بامداد
مشاهده

وقتی پلیسا ام خوابن

توو هرشرایط بیداره

این پسر لعنتی لا آدمای مصرفی

فقط راه میره ک* جرایم میزاره

بیزارم‌ از‌ تکرار

بیزارم از‌‌ اجبار

بیزارم از کسی که خود واقعیشو همیشه میکنه پنهان

پس رازه بقا داره میبره زیره به کرمان

من هرچی ببینمو مینویسم

یعنی مستنده شعرام حاجی

صدام آسیب میزنه به مناظر

از مغزا بگیر تا بشه شق عایق

بزنه از شقیقه بیرون بشه رگا شقایق

سرابه مظاهر

جونته سرمایه

جا پول بچسب کلاهتو توو سرمای روابط

سرت سلامت چه سرد باشه چه باشه گرم آبه

مرداب نداره فرقی‌ ابدو یکروز گندابه

پس پ*ه نداره درمونی‌ عفونی شن پاره

میشه پرده گوشت من دنبال اینم نه پرپاچه

ارشیا با‌ همه پسرا فرق داره

تو‌ گشاد بازی در میاری‌ ولی تنگه‌ شلوارت

جا امامه سم دارم پَ دور‌ سرم سمامه

با خون‌ دیگه ادبیات توو بدن در جریانه

آره ما آشغالیم ولی ذاتمون طلائه

متن آهنگ اصن یه وضعی آرتا کوروش و خلسه
مشاهده

برا همین زیدت داره بهمون علاقه

[همخوان]

انگار از یه جا دیگمو شده غریبه‌ کرانه

هرچی سن میره بالا میشه ضمیمه موانع

دشمنا جری میشن یعنی این ماجراعه

حاجی ارشیا فردین نی ولی بامرامه

انگار از یه جا دیگمو شده غریبه‌ کرانه

هرچی سن میره بالا میشه ضمیمه موانع

دشمنا جری میشن یعنی این ماجراعه

حاجی ارشیا فردین نی ولی بامرامه

[قسمت پایانی]

دستمه قوطیم ولی خودم حلبیم

حاجی میبُره بهتره که بهم‌ نزنی دست

نه توو نخ آیندم نه خوشم میاد از قدیمم

هرچی باد آ باد آباد میشه یه رو پ‌ زمینم

بازیافت میشم بازیافت میشم

اصن قلبمو بگیر بهت‌ الیاژ میدم‌ آ

بازیافت میشم بازیافت میشم

خودم بازی نمیکنم ولی بازی یاد میدم‌ آ

بازیافت میشم بازیافت میشم

اصن قلبمو بگیر بهت آلیاژ میدم آ

بازیافت میشم بازیافت میشم

داری تاریخ مصرف حاجی کاری بات نی پ ا

متن آهنگ ارشیا به نام بازیافتی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6965