متن آهنگ بازیچه ادوین

راحت ، شدم بازیچه یِ قلب توئه نامرد

آسون بود منو تنها بذاری با درد

دل نداره طاقت

بگو چی کم گذاشتم تووی عشق واست

آخه باعشق

مگه چی کم میشد ازت که نموندی با عشق

با قلبی که هر شب از تو داشت خواهش

نداشتی سازش ، منو ول کردی رفتی این نبود راهش

این عشقو سپُردی دستِ کی

دست منِ تنها که چی شه

بی احساس نگفتی که چشات دارو ندار زندگیشه

بارونه دلِ داغونِ من تا آخر شب با اونه

شده وارونه اونی که عاشق تره آخرش هم تنها میمونه

زخمِ کاری شده یادگاریش

متن آهنگ چند سال بعد پوریا پوتک
مشاهده

تهِ درده نباشه و بفهمی که نداریش

نیست بگیره دستمو بازم توو دستاش

تکی گرم میکنم سردیِ دستامو رو آتیش

این عشقو سپردی دست کی

دستِ منه تنها که چی شه

بی احساس نگفتی که چشات دارو ندار زندگیشه

بارونه دلِ داغون من تا آخر شب با اونه

شده وارونه اونی که عاشق تره آخرشم تنها میمونه

متن آهنگ ادوین به نام بازیچه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7393