متن آهنگ بازی رض

خوشگلا به چ*

مشکلا به راستم

زندگیم اینجوری چون خودم خواستم

یادمه بیشتر از 9 ماه نداشتم

تصمیم گرفتم روی دو تا پام وایسم

مامانم داد یادم بکنم باور

انسان بمونم تا تهِ راهم

گفت اینا ساختن شمشیر تفنگ با آهن

رفتن بالاسره اونایی که بی گناهن

خون خون قطره قطره

بوم بوم قطعه قطعه

جون میمیرن دسته دسته

جنگ بـسه بـسه

صلح صلح کلا یه فهمه

اگه اونی که اون بالاس بذاره کسی بفهمه

همش کنترل برنامه ریزی

توو نظره سرمایه دارا ماها ریزیم

توو نظره صاحابِ سرمایه ما پشیزیم

ببین چه راحت بهمون یاد دادن هیزی

متن آهنگ هرکی به ما رسید از امیر تتلو
مشاهده

اینترنت پـ*ن پ*ن

اون هاردو پر کن

سرت درد گرفت ، دکتر

بغل بگیر قرص

پول کار وام قسط

صبح تا شام فِس

همشم میگیره الکی ژست

میگه نگرانمونِ ولی بی حس

دس میدن پشتِ پرده میسازن دنیامون

بعدم بسته بندی میفروشن رویاهامونُ

ماهام خریداریم آویزون سر تا پامونُ

من میگم که باید بشوریم حتی نگامونُ

سُهراب ، افتاد ، سلام به طراحی ، خدافظ رخداد

هفتِ تیرو جا خالی دادیم رسید به مرداد

وسطِ شهریور بود دو تا برج افتاد

با ترسش ساختن خشم

با خشم کینه

جنگ تووی خونه

هدف زمینه هدف همینه

انسانیت بکشن به بردگی کامل زیره منفعت

متن آهنگ یه جا دیگه T-Dey
مشاهده

اینو میگم من فقط اینبارم اینا بازی ببرن مسخرس

متن آهنگ رض به نام بازی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6539