متن آهنگ بال های پروانه عارف

من از چشمِ پُر اشکِ تو فهمیدم که

کنار من حتی خودم آشفتم

اون پا شد رفت رو تخت ، زیباتر از قبل

اما انگار پشت ابرها خدا نشسته و

مهره ها رو جابجا میکنه میخنده

انگار اتفاقا ، گاهی ضد ماهان

قبولش می کنم ، اما یادمه

من از چشم پُر اشک تو فهمیدم که

بال های پروانه باد های فرداته

خداوند مهره ها را تکان می‌دهد

و ما عاشق میشویم

بال های پروانه ، بادهای فرداته

خداوند مهره ها را تکان می‌دهد

و ما عاشق میشویم

بال های پروانه ، بادهای فرداته

متن آهنگ محض مخالفت هیچکس
مشاهده

خداوند مهره ها را تکان می‌دهد

و ما عاشق میشویم

متن آهنگ عارف به نام بال های پروانه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7591