متن آهنگ باهات حال نمیکنم کرنال

[کورس]

باهات حال نمیکنم مثه شرایط جوّی

حال نمیکنم مثه روزایه تقویم

حال نمیکنم اگه طرفِ من شی

حتی حال نمیکنم از اینورا رد شی

[ورس یک]

بگو بینم رازِ کارت چیه خزه نابغه

چطو میتونی باشی سوژه ی متنم جالبه!

انقد گُمی تویه متنم وصله لازمه

ولی گاهی اوقات تخریب خیلی لازمه

پا بوس میای سمته رُخِ من گُل من

اصن حل نمیشیم تویه هم توله مرد

زیادی معرضم انگاری ندارم روده من

فضا لج کردنه نیا تویه مود من

ی چی فراتر از تصوریم تویه هم

خانوادگی جنگ داریم با موضوع متن

بیاین منو هل بدین اصن تویه کوره وزن

میخوام ببینم خوف تو چِش، موقع رزم

خیلی فرق داره داشی آره زاویه دیدم

جمع شین باهم با یه اخم پاچیدن بهم

برا وجودت بی جودت بگیر فاصله

اینجا آخره خطه کنیم ختم قائله

دیگ مِن بعد بهتره با فاصله بگم

حال نمیکنم بات مثه معادله یکم

لا پا جز هسته خب آره چیزی ندیدم

متن آهنگ خودتو جام بذار ارشیا
مشاهده

پلشت نکن، خالطوری تو رویه بیتم

خیلی فرق وجود داره بینمون

اینه که حال نمیکنم بشینی بین مون

تو * بشینُ * کن

اینجا جایه شما نی اع دور مواجهه کن

[کورس]

باهات حال نمیکنم باهات حال نمیکنم

باهات حال نمیکنم

آره حال نمیکنم آره حال نمیکنم

باهات حال نمیکنم باهات حال نمیکنم

باهات حال نمیکنم

آره حال نمیکنم آره حال نمیکنم

[ورس دو]

فازه نولت چیه بگو بینم لوتی یا فُکل!

انقد خزی باید بِکشنت رو زینِ موتور

ادعات جر میده ولی موندی تویه صلح

عقب تر واسا تو که به ما نمیخوری خب تا کِی؟

میخوای حال کنی با رل زدن

تا کی لیس چَت زید باشی تا نصف شب

بگی فلان میشناسی رفیق فابش منم؟

هر چی دورتر باشم ازت واضح ترم

منمو معرفت معرفت – خط به خط – دس ب دس

چرخید تو جمع من! بعد گرفت سطح شهر

حَلّ شدیم ببین اگ حال نمیکنن

باهات واسع اینه که تو لاشخوری دادا

متن آهنگ تونل کندوان نگاه تو از رضا یزدانی
مشاهده

( مجموع ) ماها هر کدوم تنهایی کُلّیم

هیپ هاپی هر کجا بوی شَر باشه دووید

آرع هیپ هاپی ینی صلاح! قلمو ورق

ینی عَ تو زیر‌ زمین‌ صدا صدمه زدن

ینی تیغ بیخِ گلو! پوسته موز زیر پا

ولی با این همه باز داشم حال کنی باش

باهات حال نمیکنم مثه کو* خیار

مثه قطعیه نِت تویه اتَکُ وار

بندِ تک تک کلماتم داره فشار

نزا اسمت بره لایه سابقه هام

کلاً واژه هام رو سَرن بلوند

آخرشم ب جا قدم من دستم جلوست

اوضاع کاریم؟ ی اوضاعی داریم

برا بِرند بازی باید بَرنده باشی

باهات حال نمیکنم

هههههه خیلیا حال نمیکنن

[کورس]

باهات حال نمیکنم باهات حال نمیکنم

باهات حال نمیکنم

آره حال نمیکنم آره حال نمیکنم

باهات حال نمیکنم مثه شرایط جوّی

حال نمیکنم مثه روزایه تقویم

حال نمیکنم اگه طرفِ من شی

حتی حال نمیکنم از اینورا رد شی

باهاتون حال نمیکنم

متن آهنگ کرنال به نام باهات حال نمیکنم

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7944