متن آهنگ بدرقه سینا سرلک

بدرقه کردم تو را با اشکهای بی امانم

زندگی کردن پس از تو نیست هرگز در توانم

رده پاهای تو بر قلبِ من و این کوچه مانده

درده از تو دور ماندن

جان به لب هایم رسانده

خاطره های تو چون زخمی که مرحمی ندارد

لحظه‌ایی راحت مرا به حالِ خود نمیگذارد

از جهانِ بعده تو جز خلوتم سهمی ندارم

با تو و بی تو ندارد من به تنهایی دچارم

خاطره های تو چون زخمی که مرحمی ندارد

لحظه‌ایی راحت مرا به حالِ خود نمیگذارد

از جهانِ بعده تو جز خلوتم سهمی ندارم

با تو و بی تو ندارد من به تنهایی دچارم

متن آهنگ زلزله آرون افشار
مشاهده

در قلبِ من طوفان به پا کردی و رفتی

با منِ عاشق چه ها کردی و رفتی

چشم به روی هرچی بود و هست بستی

آسان رفتی ، سخت قلبم را شکستی

خاطره های تو چون زخمی که مرحمی ندارد

لحظه‌ایی راحت مرا به حالِ خود نمیگذارد

از جهانِ بعده تو جز خلوتم سهمی ندارم

با تو و بی تو ندارد من به تنهایی دچارم

خاطره های تو چون زخمی که مرحمی ندارد

لحظه‌ایی راحت مرا به حالِ خود نمیگذارد

از جهانِ بعده تو جز خلوتم سهمی ندارم

با تو و بی تو ندارد من به تنهایی دچارم

متن آهنگ سینا سرلک به نام بدرقه

متن آهنگ یادگاریات مهدی حسینی و مهدی آذر
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6766