متن آهنگ بماند معین زد

تمامِ گفتنی هایم بماند

به یادت در دلِ من غم بماند

من آن تنهایی و شب های یلدا

بماند تو منِ تنها ، بماند

گُمانم کارِ ما میلنگد اینجا

که گاوِ نر نمیدوشند ، بماند

و فریادِ نگاهم آنچنان بود

که لب ها بسته میمانند ، بمانند

الهی قِصه ی دعوت بماند

من و بیراهه ظرفیت بماند

من و یادِ تو ، من و یادِ تو …

من آنم که پَر طاووس میخواست

ولی خب جورِ هندوستان بماند

و یک دیگی به آن دیگر سیاهی

ولی غافل که هردوشان بمانند

نمیشد گنج میسر رنج میخواست

متن آهنگ آشوب حمید هیراد
مشاهده

چطور بی رنج میسر بود ، بماند

کمک کن خالقِ شعرم کمک کن

نیفتد از قلم چیزی ، بماند

گرفت از خود دلم تنگ است ، ندانم

ولی تو خوب میدانی بماند

مرا جرمی به سویت میکشاند

چرا قاضی مرا محکوم ؟ بماند

من و یادِ تو ، من و یادِ تو

من و یادِ تو ، من و یادِ تو …

متن آهنگ معین زد به نام بماند

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7775