متن آهنگ بمان روزبه بمانی

گفتم بمان گفتی نگو ، وقتی نمیمانم

گفتم پشیمان میشوی ، گفتی نمیدانم

گفتم نمیپرسی چه می آید سَرم بی تو

گفتی نه میدانم ، نه میپرسم نه میمانم

از آنچه می آید سرم ، با رفتنت گفتم

گفتم که هرکاری کنم ، یادِ تو می افتم

انقدر گفتم باش ، گفتم باش گفتم که

بر هرچه اصراری کنم ، یادِ تو میفتم

یادِ تو میفتم

مُردم بفهمانم به تو ، من بیشتر از هر کَسی

ای از خودت هم بی خبر ، فکرِ تو بودم

گفتم اگر راهی نشو ، به تار مویِ تو قسم

متن آهنگ ماه بی تکرار من حجت اشرف زاده
مشاهده

من از خودت هم بیشتر ، فکرِ تو بودم

از آنچه می آید سرم ، با رفتنت گفتم

گفتم که هرکاری کنم ، یادِ تو می افتم

انقدر گفتم باش ، گفتم باش گفتم که

بر هرچه اصراری کنم ، یادِ تو میفتم

یادِ تو میفتم

متن آهنگ روزبه بمانی به نام بمان

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7911