متن آهنگ به خدا قسم شایان اشراقی

تو بهم زنگ بزن ، عمرِ من مرگِ من

من که با جون و دل ، قطع کنی سمتتم

تو بهم زنگ بزن ، واسم سی ثانیه است

از شمال تا جنوب ، یا که از غرب به شرق

تو بهم زنگ بزن ، اگه خب مثلِ من

که هنوز فکرتم هستی

بیا باز هرچقدر رفتی

که خوشبخت میشم

درست تو حین بدبختی

ولی بخدا قسم ، بمونی جدا نشم

از اون چشما میشم اونی که میخوای بی شک

از این تنهایی دورم کن این بار بیشتر

هنوز خوشبختم شعله ام ولی بی آتیشم

متن آهنگ دلبر امین رستمی
مشاهده

ولی بخدا قسم ، بمونی جدا نشم

از اون چشما میشم اونی که میخوای بی شک

از این تنهایی دورم کن این بار بیشتر

هنوز خوشبختم شعله ام ولی بی آتیشم

دلم بد واسه خودم سوخت

از اون حس خوب شدم دور

بیرون از خونه نمیرم

اتاقم خالی پُر از دود

بودم رامِ تو ، تو مغرور

فقط چشم بودم تو دستور

از اول تا آخر هم تلخ

ازت بد ناراحتم من

ولی بخدا قسم ، بمونی جدا نشم

از اون چشما میشم اونی که میخوای بی شک

از این تنهایی دورم کن این بار بیشتر

هنوز خوشبختم شعله ام ولی بی آتیشم

متن آهنگ عکس سیامک عباسی
مشاهده

ولی بخدا قسم ، بمونی جدا نشم

از اون چشما میشم اونی که میخوای بی شک

از این تنهایی دورم کن این بار بیشتر

هنوز خوشبختم شعله ام ولی بی آتیشم

ولی بخدا قسم ، بمونی جدا نشم

از اون چشما میشم اونی که میخوای بی شک

از این تنهایی دورم کن این بار بیشتر

هنوز خوشبختم شعله ام ولی بی آتیشم

متن آهنگ شایان اشراقی به نام به خدا قسم

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7674