متن آهنگ به خوابم بیا مهران آتش

به خوابیم بیا پشتِ تنهاییم

هنوزم کسی نیست هنوزم غمِ

منو مبتلا کن

به گریه به بارون

که این بی تو بودن هنوزم کمِ

به خوابم بیا زندگیمو بگیر

تو باشی به این برزخ هم راضی ام

به اینکه ندونم دلت با کیه

به اینکه ندونم کجامو کیم

صدات کردم از پشت تنهاییام

صدامو شنیدی ولی دیر بود

یه شب اومدی بی هوا صبح شد

تو از راه رسیدی ولی دیر بود

صدات کردم از پشت تنهاییام

صدامو شنیدی ولی دیر بود

یه شب اومدی بی هوا صبح شد

تو از راه رسیدی ولی دیر بود

متن آهنگ اشکال از بنیامین بهادری
مشاهده

یه کوهم که یک اشاره فقط

تو میتونی آبم کنی و بری

اگه شونه هام امن و آروم نیست

چه بهتر خرابم کنی و بری

به خوابم بیا زندگیمو بگیر

تو باشی به این برزخ هم راضی ام

به اینکه ندونم دلت با کیه

به اینکه ندونم کجامو کیم

صدات کردم از پشت تنهاییام

صدامو شنیدی ولی دیر بود

یه شب اومدی بی هوا صبح شد

تو از راه رسیدی ولی دیر بود

صدات کردم از پشت تنهاییام

صدامو شنیدی ولی دیر بود

یه شب اومدی بی هوا صبح شد

تو از راه رسیدی ولی دیر بود

صدات کردم از پشت تنهاییام

متن آهنگ در آستانه پیری محسن چاوشی
مشاهده

صدامو شنیدی ولی دیر بود

یه شب اومدی بی هوا صبح شد

تو از راه رسیدی ولی دیر بود

صدات کردم از پشت تنهاییام

صدامو شنیدی ولی دیر بود

یه شب اومدی بی هوا صبح شد

تو از راه رسیدی ولی دیر بود

متن آهنگ مهران آتش به نام به خوابم بیا

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7627