متن آهنگ بچه ی خوب بامداد

[ورس یک]

بچه ی خوب که سخته واست حرفِ زور

ما زور زاده ایم زود ببین تا سرمون رو

نزدند که تا تهش زبون بست بمونه

بست بشینه جنبِ خیابون ابن دیوونه

بچه خوب که رد شدی از پُلی

با دهن کجی میگی به ما نمیخوری!

توو فکرِ اینی بگیری یا بزنی به نامت

صدا زوزه گرگ میده لفظِ سلام ات

بچه ی خوب با دقت مهره ات رو بجنبون

دست به مره بازیه احتمالات رو بگنجون

بگو آینده نگریه به همه وصل بمون

دست از سرِ من بردار که کچله و لنگِ مو

تو جواب شرت قبض تلفنه شربمون

من دگمم، ولی رک و راست تو روشن بمون

خیالی نیست به جز این ایده های پرتمون

دِ ما که دستی کشیدیم، برس به گردمون

خداوند جان آفرین، برس به دردمون

تا نرسیده به آسمون دوم بو گندمون

یه بار هم پُر بود خشاب، گیر کرد تفنگمون

خشکه شانس مثل کویر بعد از این بنگمون

به لفظت بگو چاقال، هیپ هاپ که به تو نی

من یه سنگین وزن ردَم یه غول یه تُنی

از زیرم، دَر میرن پشتم میشن شاه دزد

همین شد که دورم کشیدم دیوار بتنی

رو سرزمین ترس، با ملامت وحشت

روشون هم پوشوندم با گچ دستِ بچت

هر چی به کوه کوبیده شدم شدم سرسخت

آهنگر من حقه هستم پای حرفم که

عقیده دسترنج، هیپ هاپ هم بچه اش

مشامم تیز پی اسپری بَم بَم

وطنم آسفالت گورم این جنگل

پابندِ جنگ سرِ سلامت سنگر

و پادشاه سلسه ی رپ کن های حیرون

متن آهنگ یه اشتباه از هوروش بند
مشاهده

وقت زلزله بدون که گاز منه زیرِ تهرون

این نشون حاکم بزرگه امر کرده

همدیگه رو بکشید و مهربون باشید با حیوون

[کورس]

من سَر میکشم رپ میزنم تگری توو جوب

فدای حق و اهل عقل و شب های بی فروغ

رپ میکنم فارسی توو خیابون لادود

واسه ی شما، بچه های خوب

من سَر میکشم رپ میزنم تگری توو جوب

فدای حق و اهل عقل و یه دل پُر جنون

رپ میکنم فارسی توو خیابون لادود

واسه ی شما، بچه های خوب

من سَر میکشم رپ میزنم تگری توو جوب

فدای حق و اهل عقل و رهای بی اصول

رپ میکنم فارسی توو خیابون لادود

واسه ی شما، بچه های خوب

من سَر میکشم رپ میزنم تگری توو جوب

فدای حق و اهل عقل و این نورِ بی غروب

رپ میکنم فارسی توو خیابون لادود

واسه ی شما، بچه های خوب

[ورس دو]

بچه ی خوب، که هی میزنی حرف پول

در نمیاد درجا نزن دیوث بشین درس بخون

یا زنگ بزن به اصحابِ رسانه بشن نردبون

تو هر پله که پیمودی به خودی ها ضربه بود

من رد دادم تو رد دادی ببینی چیه چنگمون

جز سنگ و قیرِ داغِ دیده ی پُر خون رنگمون

شرم کن از مرامت که سگ جلوته پهلوون

راهت نمیدم زیر زمین دست رو بدار از زنگمون

بچه ی خوب، وگرنه دهنت صافه

تو بیف نمیخوای چاقال، قلمت غلافه

ساده تر از این بگم، همش لافه

یکی دست هم بهت زد بکش رو سرت ملافه

متن آهنگ ووآه کچی بیتز بهزاد لیتو و پوبون
مشاهده

شب به شب میبینی کابوس، عرق خیس

یه بچه ی خوب با قانون طرف نیست

دم خورِ هر کی میشه که بچه ی خوبی باشه

یه بچه سسته حکومت بلد نیست

دِ اگه ما نبودیم بگو کی بود رپ میکرد

از بین اینهمه، بچه های خوب

درگیرم با هر ادعا داره روشن میکرد

رپ کنی که خودش نبود مخاطب رو خر میکرد

این بازی ها گذشته وقتش، نگیر پاچه

وقت ماچه وقت لالایی و جیش و بوس لاته

لات مجازی توو خونته، منفعل ناطق

وقت عربده کشی شده توو کوچه خالی جاته

رپ فارسی رو برد سکوت آدم های صامت

پشت کار من کرده قدمم رو ثابت

بیکار هم بشینم بهم نمیرسید، جالبه

برعکس شما دوزاری ها قلمم صادقه

[کورس]

من سَر میکشم رپ میزنم تگری توو جوب

فدای حق و اهل عقل و شب های بی فروغ

رپ میکنم فارسی توو خیابون لادود

واسه ی شما، بچه های خوب

من سَر میکشم رپ میزنم تگری توو جوب

فدای حق و اهل عقل و یه دل پُر جنون

رپ میکنم فارسی توو خیابون لادود

واسه ی شما، بچه های خوب

من سَر میکشم رپ میزنم تگری توو جوب

فدای حق و اهل عقل و رهای بی اصول

رپ میکنم فارسی توو خیابون لادود

واسه ی شما، بچه های خوب

من سَر میکشم رپ میزنم تگری توو جوب

فدای حق و اهل عقل و این نورِ بی غروب

رپ میکنم فارسی توو خیابون لادود

واسه ی شما، بچه های خوب

متن آهنگ بامداد به نام بچه ی خوب

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8508