متن آهنگ بگو به باران آرمان گرشاسبی

بگو به باران ببارد امشب، بگو

بگو به باران ببارد امشب

بشوید از رخ غُبار این کوچه باغ ها را

که در زلالش سحر بجوید

ز بی کران ها حضور ما را

که در زلالش سحر بجوید

ز بی کران ها حضور ما را

به جست و جوی کرانه هایی

که راه برگشت از آن ندانیم

من و تو بیدار و محو دیدار

سبک تر از ماهتاب و از خواب

روانه در شط نور و نرما

ترانه ای بر لبان بادیم

به جست و جوی کرانه هایی

که راه برگشت از آن ندانیم

متن آهنگ امام رضا از امیرتتلو
مشاهده

من و تو بیدار و محو دیدار

سبک تر از ماهتاب و از خواب

روانه در شط نور و نرما

ترانه ای بر لبان بادیم

ترانه ای بر لبان بادیم

بگو به باران ببارد امشب بگو

متن آهنگ آرمان گرشاسبی به نام بگو به باران

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7509