متن آهنگ بیا نرو ازا Ezza

[کورس]

بیا ببند درو نرو ای ، بیا ببند درو نرو ای

بیا ببند درو نرو ، بیا ببند درو نرو بیب

بیا ببند درو نرو بیب ، بیا ببند درو نرو بیب

بیا ببند درو نرو بیب ، بیا ببند درو نرو بیب

بیا ببند درو نرو ای ، بیا ببند درو نرو ای

بیا ببند درو نرو ، بیا ببند درو نرو بیب

بیا ببند درو نرو بیب ، بیا ببند درو نرو بیب

بیا ببند درو نرو بیب ، بیا ببند درو نرو بیب

[ورس یک]

کجا داری میری این وقتِ شب

متن آهنگ دادادا خشایار SR اس آر
مشاهده

درو ببند نرو بیا اینور یه کم

تو که رفتنی نبودی

اشکاتو پاک کن ببینم بی معرفت

نمیذارم بری دیگه بی من یه وقت

صبر کردم این همه وقت

نمیذارم دیگه خرابش کنی

نه هیچی نگو بهم بی معرفت

چقد روزامون تند رفت

خوردیم ما به بن بست

بیبی نرو میکنم من حلش

آخه نفسی و عمرم

ببین همه درا قفلن

چند بار بهت گفتم

انقد در نیار کفرم

یه کم کوتاه بیا دختر

[کورس]

بیا ببند درو نرو ای ، بیا ببند درو نرو ای

بیا ببند درو نرو ، بیا ببند درو نرو بیب

بیا ببند درو نرو بیب ، بیا ببند درو نرو بیب

متن آهنگ قاتل حرفه ای از بهزاد پکس و احمد سلو
مشاهده

بیا ببند درو نرو بیب ، بیا ببند درو نرو بیب

[ورس دو]

نگو نه نمیای ، نگو نه نمیخوای

بیبی اگه بری میشکنه قلبم

از خودم من در نمیام

نه در نمیام ، نه در نمیام

پس بیبی درو ببند برگرد

اگه نمیخوای تو دردا بیان

کجا میخوای بری بدونِ من

میدونم نیستی خوشحال تو بدونِ من

کاش هیچوقت دعوا نمیکردیم

همیشه بودیم ما بدونِ بحث

نشو تو بیرونِ تیم

میخوامت دیوونه من

بیبی ما مالِ همیم

اگه بگی نه میشم من دیوونه تر

متن آهنگ ازا به نام بیا نرو

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7819