متن آهنگ ترجیح میدم ارشیا

[قسمت اول]

دونه دونه هفته‌ها رد می‌شن و ببین روز می‌شه شب چه راحت

من‌ قدمام سفتن و دنده‌هام نرم

یعنی یه چی *تر از خندوانم

له زیر بار مصرف‌گرایی

تو‌ام نفست گرمه اگه مصرف نداری

هروز هستم گلاویز‌ با ترسم برا جیب

یه نیگا بهم بکن و بگو خسته‌م نباشی

خودمو از صفحتون بُرش زدم

چون سَرخوش نمی‌شدم با دو پیک عرق

رو این حساب یا پاتو از کفشم بکش بیرون

یا مجبورم که قلم پاتو بشکنم

می‌کنم چوب‌ لا چرخِ چرخه چوب بُری

از بچگیم همیشه بودم اصول گریز

پس وایمیستادم توو صورت ننه آقام

تا بزرگ شدم و وایساد تووروم پلیس

[همخوان]

نیستم معمولی نه

به *م نکنی به جوونیم رحم

هروز داره بیشتر می‌شه سم توو ریم

یعنی مرضامونم نداره درمونی پَ

سرِ نی که بزنن توو سلمونی سر

یه سره سرِکاره ، یه سر توو جیبم

*ی نبودم خب حاجی اگه لش پوشیدم

رام صافه ، از اول بوده کتونی کج

نیستم معمولی نه

به *م نکنی به جوونیم رحم

هروز داره بیشتر می‌شه سم توو ریم

یعنی مرضامونم نداره درمونی پَ

سرِ نی که بزنن توو سلمونی سر

یه سره سرِکاره ، یه سر توو جیبم

*ی نبودم خب حاجی اگه لش پوشیدم

رام صافه ، از اول بوده کتونی کج

متن آهنگ نیرنگ تهم
مشاهده

[قسمت دوم]

چپه نگام تهران به چپ

یه پسر که از هرچیزی می‌خواد بسازه رپو

عین این چینی ژاپنیا چشائه خطو

پخش دیوارم همش انگار تراکتم

قربان تویی، قربانی منم

حاضر بودم بمیرم و صفِ صبحگاهی نرم

هیچی یادم نمیاد از اون همه درس

دوازده سال مدرسه مخ گایید ازم

بهم گفتن که بچه‌ها سر وقت بخوابن

تا یه روز بزرگ بشن در هم بمالن

یاد گرفتم سنگه قلب آدم ولی جوونه میزنه با یه قطره اشک مادر

میشن آرواره‌ها باز

راوی چرا نداشته داستان ماها

دیگه دلِ خونواده از زمستون سردتره

ولی شب می‌رم خونه زود تا که شاد باشه مامان

(مامان شام چی داریم؟)

[همخوان]

نیستم معمولی نه

به * نکنی به جوونیم رحم

هروز داره بیشتر می‌شه سم توو ریم

یعنی مرضامونم نداره درمونی پَ

سرِ نی که بزنن توو سلمونی سر

یه سره سرِکاره ، یه سر توو جیبم

*ی نبودم خب حاجی اگه لش پوشیدم

رام صافه ، از اول بوده کتونی کج

نیستم معمولی نه

به * نکنی به جوونیم رحم

هروز داره بیشتر می‌شه سم توو ریم

یعنی مرضامونم نداره درمونی پَ

سرِ نی که بزنن توو سلمونی سر

یه سره سرِکاره ، یه سر توو جیبم

*ی نبودم خب حاجی اگه لش پوشیدم

رام صافه ، از اول بوده کتونی کج

[قسمت سوم]

بهترین رفیقام *ام شدنُ

متن آهنگ حقیقت حصین
مشاهده

خوبی ندیدم که بخوام چیزی جبران کنم

نه نباش مشتاق توام

چون مشتام پُرنو همینه که باعث می‌شه توو لباسام عتراق کنم

یه نخ رو لب دوختم

روزا عبوسم بزن توو شب پوزخند

چیزی که نکشه باید قوی‌ترت کنه

پَ حاجی کام می‌گیرم تا بشم سگ‌ جون‌تر

من خب نمی‌خوام باشم محصول دولتُ

فقط می‌خوام بپرم از رو سکوی خودم

ترجیح می‌دم مداد باشم و کهنه

به جا یه خودکاره تا قیامت مدیون جوهر

یه روز ثمره می‌ده همه این ولگردیا

جوری که تو جمع نباشمم‌ اسمم بیاد

تو شاید هرروز منو توو شهر ببینی

خب پَ فعلا تا دیداری دوباره عزت زیاد

[همخوان]

نیستم معمولی نه

به *م نکنی به جوونیم رحم

هروز داره بیشتر می‌شه سم تو ریم

یعنی مرضامونم نداره درمونی پَ

سرِ نی که بزنن توو سلمونی سر

یه سره سرِکاره ، یه سر توو جیبم

*ی نبودم خب حاجی اگه لش پوشیدم

رام صافه ، از اول بوده کتونی کج

نیستم معمولی نه

به * نکنی به جوونیم رحم

هروز داره بیشتر می‌شه سم تو ریم

یعنی مرضامونم نداره درمونی پَ

سرِ نی که بزنن توو سلمونی سر

یه سره سرِکاره ، یه سر توو جیبم

*ی نبودم خب حاجی اگه لش پوشیدم

رام صافه ، از اول بوده کتونی کج

متن آهنگ ارشیا به نام ترجیح میدم

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7429