متن آهنگ تموم میشن کیان پورتراب

تموم میشن ، مثِ ابرها

چه باز میشن ، تموم میشن

مث یه خواب ، که آب میشن

تموم میشن ، مث زخم ها

جدا میشن ، این بار از

پشتِ اون همه ابر

که رو ما سایه انداختن

میاد بیرون آفتابِ گرم

میدونم این بار

یشتر از هر وقتی میدونیم قدرِ همو

بیشتر از همیشه

قدِ یه عمر ، قدِ یه عمر

تموم میشن ، مثِ اشک ها

که پاک میشن

تموم میشن ، مثِ دیوار

خراب میشن

متن آهنگ کیان پورتراب به نام تموم میشن

متن آهنگ باج از حامد اسلش
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7815