متن آهنگ تولدی دیگر سجادی

هوا سرد، حواس پرت

چرا همه جا تاریکه

کجام الآن من

آقا من کجام یعنی؟

اینجا عینِ اتاقم نیست

چرا نمیتونم بلند شم

چرا نمیتونم تکون بخورم اه

نمیدونم چه مرگم شده

نمیکنم قلبم رو حس

کسی میشنوه صدامو اینجا من

یکی این بالا صداشو میشناسم

سلام بابا

چی شده چرا گریه میکنی

این کاور چیه، اینجا کجاست

من خوبم، نکن گریه بیخودی

بابا، کجا میبرینم

گوش بده، یه لحظه بهم

چرا باید برم توو این ماشین

این که ماشین نعش کِشه

چقد آدم دورمه

مث که نمونده واسم فرصت حیف

همه برام سیاه پوشیدن

متن آهنگ بورلس Bowrelas کچی بیتز و مهراد هیدن
مشاهده

آشنا غریبه نامرد و مَردش

چقد زود دیر میشه

نمیدونم شاید خوبیش اینه

همه میان ببینن منو

الآن که توو بدنم جون نیست دیگه

مامان اسممو جیغ نزن

صداتو غریبه ها میشنون

کاش میشد الآن بغلت کنم

بگم گریه کنی من میشکنم

بابا میبینی همه اینجان

حتی رفیقای بچگیام

هوای مامانو داشته باش

نذار خم به ابروش یه لحظه بیاد

آره بذارینم تووی قبر

خاکا رو بریزین رویِ من

بذارید حسرت همه آرزو هام

بمونه همینجا توو دلم

هر وقت هم تنگ شد دلتون واسم

بیاین پیشم با خنده

الآن هم برید پیِ زندگیاتون

من همینجا جام امنه

متن آهنگ سجادی به نام تولدی دیگر

متن آهنگ سرنوشت عرفان جیدال و ایمانمون
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8357