متن آهنگ تو را جویم آرمان گرشاسبی

تو میروی و دیده ی من مانده بر آهت

ای ماهِ سفر کرده خدا پشت و پناهت

ای روشنیِ دیده سفر کردی و دارم

از اشکِ روان آینه ای بر سرِ راهت

آن شبنم افتاده به خاکم که ندارم

بال و پرِ پرواز به خورشید نگاهت

آیینه ی بختت ، سیهِ من شد و دیدم

آینده ی خود در نگهِ چشمِ سیاهت

چشمِ سیاهت

تو را جویم ، تو را خواهم

من از تو دوری ، نتوانم

تو را جویم ، تو را خوانم

بیا بنشین بر دامانم

آن شبنم افتاده به خاکم که ندارم

متن آهنگ ایران چارتار
مشاهده

بال و پرِ پرواز به خورشید نگاهت

تو را جویم ، تو را خواهم

من از تو دوری ، نتوانم

تو را جویم ، تو را خوانم

بیا بنشین بر دامانم

متن آهنگ آرمان گرشاسبی به نام تو را جویم

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7779