متن آهنگ تو نده ادامه پارسالیپ

[کورس]

تو نده نده ادامه

اگه من از خودم بیرون میزنم و میشم آدم اضافه

هر چی بگی میدم جوابتو حتی اگه حقش با تو باشه

نمیدونم چرا ازت عصبیم فقط تو نده ادامه

اصاً چه ربطی به تو داره؟

[ورس یک]

منظوری ندارم

فقط عصبی ام از کسایی که میخوان من کنارت نباشم

باهات بگردم دنیا رو وقتمو فقط من واسه تو بذارم

اصاً چطوری نباشم؟

میخوام بکُشم کسایی که دنبالتن و بعد راحت بخوابم

من فقط با توام

نمیتونم از شدت دوست داشنت حتی غذایی بخورم

شدی طلسمی که میمیرم یه روزی اگه باطلش بکنم

متن آهنگ جنبه عرفان تهم و رض
مشاهده

بذار بکنن فکرای * شر و الکی راجع به تو و من

فکر کن واسه ما مُردن

فاصله واسه ما

خوبه ولی اگه باشه کمتر از یک ساعت

نگرانت میشم ، فیریک میزنم پُر میشم از حسِ حسادت

این آدما فقط

میخوان من تو رو ول کنم کنارت بذارم

سخت میشه واسمون

نذار مردُم غریبه این راهو بذارن

[کورس]

تو نده نده ادامه

اگه من از خودم بیرون میزنم و میشم آدم اضافه

هر چی بگی میدم جوابتو حتی اگه حقش با تو باشه

نمیدونم چرا ازت عصبیم فقط تو نده ادامه

اصاً چه ربطی به تو داره؟

متن آهنگ پارسالیپ به نام تو نده ادامه

متن آهنگ ترورشون کن هیچکس
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7461