متن آهنگ جاده نوید

بگو جاده‌ست که از اینجا میره

یه آدمِ که از توو راه میره

پیمان

پیمان

سوالای مغزش هنوز زیادن

چرا چطور چگونه چی

چپ چپ چپ راست راست

افکارش روی اعصابش

داره تندتر از اون تخته گاز میره

بریده‌ست

متن آهنگ نوید به نام جاده

متن آهنگ سرنوشت عرفان جیدال و ایمانمون
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8192