متن آهنگ جان جانا شهرام ناظری

آخرین برگِ بارانِ خزانم ، جانِ جانم

اشک میبارد از آسمانم ، جانِ جانم

جانِ جانم ، جانِ جانم

مِه گرفته همه کوچه ها را

جانِ جانم

زاده ی گریه ی بی امانم

جانِ جانم ، جانِ جانم

جانِ جانم

بی خبر چَشم خورشید بسته

شاخه تا شاخه در خون نشسته

آه دنیای ویران گره شوم

بال ها در قفس ها شکسته

بی خبر چَشم خورشید بسته

شاخه تا شاخه در خون نشسته

آه دنیای ویران گره شوم

بال ها در قفس ها شکسته

بال ها در قفس ها شکسته

در حریقی از گریه ی درد

متن آهنگ اشتباه من از ماهان بهرام خان
مشاهده

در حریقی از گریه ی درد

ناگزیر از نفس های ممتد

آشیان سوخته ماه گریان

گیسوانِ تو خاکسترِ سرد

گیسوانِ تو خاکسترِ سرد

آخرین برگِ بارانِ خزانم ، جانِ جانم

دخترِ کوچکِ مهربانم

جان جانم ، جانم ، جان جانم

جانِ جانم

متن آهنگ شهرام ناظری به نام جان جانا

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6850