متن آهنگ جدایی دو طرفه محسن ابراهیم زاده

امشب بی تو من گیج و خرابم ، دور از توام و خواب ندارم

میدونم تو هم بی من خرابی ، ابری شدم و تاب ندارم

بگو از من چی شنیدی ، به کی داری دلو میدی

حقم نبوده که ، هیچوقت منو نفهمیدی

تووی این جدایی یه دفعه ، تقصیرِ هر دو طرفه

من شب جاده و ماه ، مقصدمون بی هدفه

بگو از من چی شنیدی ، به کی داری دلو میدی

حقم نبوده که ، هیچوقت منو نفهمیدی

تووی این جدایی یه دفعه ، تقصیرِ هر دو طرفه

من شب جاده و ماه ، مقصدمون بی هدفه

متن آهنگ شهزاده بی عشق ایهام
مشاهده

غصه یِ شب فکر و خیالت ، منو پیرم کرد

با اینکه نمیخواستم باشم به یادت ، زمین گیرم کرد

دل دیگه طاقت نداره ، باید تو رو به دست بیاره

بگو از من چی شنیدی ، به کی داری دلو میدی

حقم نبوده که ، هیچوقت منو نفهمیدی

تووی این جدایی یه دفعه ، تقصیرِ هر دو طرفه

من شب جاده و ماه ، مقصدمون بی هدفه

به کی داری دلو میدی ، حقم نبوده که

تووی این جدایی یه دفعه ، تقصیرِ هر دو طرفه

من شب جاده و ماه ، مقصدمون بی هدفه

متن آهنگ محسن ابراهیم زاده به نام جدایی دو طرفه

متن آهنگ الماس عرفان جیدال و پایا
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6719