متن آهنگ جرم حسین خناری

[ورس یک]

من ، تو دو تا روحِ بیمار

من پشت به تو رو به دیوار

جرم ، گفتنِ حقیقت

توو اتاقِ بازجویی دودِ سیگار

نام نام فامیلی : حسین خناری

شغل : حمال همون حاملِ درد

پیِ تشویشِ ملتی؟ نیست توو افکارم

سن ؟ حدودِ هیجده سالم

ببین از دیدِ من تو یه گمراهِ بیماری

اینستاگرام و رپ و همون پستایِ بیکاری

از دیدِ من دیگه حقِ خوندن نداری

دیوار ساکته من بَعد تو جایِ دیواری

از دیدِ تو سکوت یا اینکه توبه؟

چشامو بستی اینجا تاریکه ظلمه

از دیدِ تو بگم دیگه آزاد نمیشم

میگن بگو ، میگم با اینکه جرمه

میگی مجوز باید بشه پیشِ تو تهیه

از دیدِ تو دیدِ من غلط دیدِ تو صحیحه

از دیدِ تو که نامِ پارسی هیچ پسندیده نیست

از دیدِ من ماندانا از دیدِ تو زکیه

صداتو بکِش پایین مگه شریعت نداری

چرا ، دروغ نمیگم مثِ شریعتمداری

متن آهنگ درست نمیشم سیروان خسروی
مشاهده

خدا ، دروغ و تهمتو از کلامش منع کرد

تو دروغ میگی و ، رویِ شریعت سواری

[کورس]

ایرانِ من

مردُمش از پولی خونِ همو میکِشن و

نَم نَم میکِشن

ایرانِ من ، پیرمردا سیگارِ فروردینو

از حرص بهمن میکِشن

نقاشا ایرانمو در قبر میکِشن

نقاشا ویرانه تر از قبل میکِشن

ای ایرانِ من

پیرمردا سیگارِ فروردینو

از حرص بهمن میکِشن

[ورس دو]

جزِ تو واسه دردِ کسی حامل دوا نیست

تویی ، تویی که صاحبِ جهانی

آخه اینا بهم میگن تو خائن زمانی

آخه حسینم ، ولی نه حسینِ زمانی

عوضی آدم باش تا ندادم هر فحشی به نامت

آدم باش ، جوابِ سرخوشی اعدامه

ببین ، مثِ سگ زندگی کردم

با تزریقِ اسید بده به سگ کُشی ادامه

ببین آقای خناری فکر نکن حرف میره زِ یاد

این زبونِ سرخه سرِ سبز میده به باد

من سَرِ سرخ دارم ، من فریادِ ملتم

دِ فریادِ ملتو نکن تهدیده به دار

متن آهنگ جوجه کباب جرشا
مشاهده

قسم به خونِ پاکِ هر کی جنگید و مُرد

قسم به اون که نامِ تختِ جمشیدو بُرد

قسم به ستار و مادر و سادگی هاش

به اعتصابِ غذای آرش و صادقی هاش

قسم به موافق و مخالفِ ضرب و شتم

قسم به موافق و مخالف شهد و شرط

قسم به خوانواده نونِ پاکِ گندم زار

قسم به خونِ داد خونِ پاک فرخزاد

من اون روز میبینم همه دارن حسِ شادی

دیگه نیست این تعقیب و

دیگه نه هیچ استشهادی

یه روزی بالاخره پُر میشه این نوار نصفه

یه روزی شیر میگیره جایِ کلاغِ قصه

[کورس]

ایرانِ من

مردُمش از پولی خونِ همو میکِشن و

نَم نَم میکِشن

ایرانِ من ، پیرمردا سیگارِ فروردینو

از حرص بهمن میکِشن

نقاشا ایرانمو در قبر میکِشن

نقاشا ویرانه تر از قبل میکِشن

ای ایرانِ من

پیرمردا سیگارِ فروردینو

از حرص بهمن میکِشن

متن آهنگ حسین خناری به نام جرم

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7449