متن آهنگ جوب ارشیا

[قسمت اول]

یه رو از توو جوبا

یه رو از توو جوبا

میزنه بیرون اشکای موشا رو تنِ اتوبان

اتو داغه ولی صاف نمیشه نیتِ دروغا

نونِ بازو میشه بیات باشه به زوره بازوکا

یه رو از توو جوبا ما ام میریم بامه آسمونا

کم خونی نداریمو میخوریم خاکه آرزوها

یا کهنن یا دونه دونه دارن دفن میشن

طول جوبا خیلی دیگه بوده واسه ماها کوتاه

که بکنیم رشد تا بکنی تُرش

بخوری هستشو بکنی ُتف

میشورتت جوب چه رو به آب باشی چه بکنی پشت

تو بخوری مشت

حتی دیگه از سایه الساعه

اگه هنو توو این جوب زنده ای

باید خدارو بکنی شکر

لعنت به چرخه زمونه که امونت نمیده

جوونا ندارن جوونه

جریمه نداره معنی‌ ‌وقتی جا پدال پات روی گلومه

کلمه کمونه میکنه به کمونت یه نقطه

میشه به جای گلوله حرومت

روونه خون مثه رودا

میشیم ما روونه به سمتِ جوبا

ولی تو بیرون نیا از لونه

از پولت برو بالا و پولتم خرج کمبودت

لعنت به آینده ای که از گذشته معلومه

میگرده منظومه میگَنده منظورت

بهتره زور الکی‌ نزنی نمیرسه به من زورت

تو زندگی نمیکنی

زندگی کرده از *ت تو هرروزت

متن آهنگ هیشکی کامل نیست رخ
مشاهده

[ قسمت دوم]

یه رو از توو جوبا جمع میشن تله موشا

بچه محلا نمیرن دیگه سمت اونا

مفته پنیرت

برا همین کشته غریزه

سلامتی کلت رو‌‌‌ شقیقه

واسه ما گربه توو کمینه

تا باشیم متواری

هیجانی نداره واسمون شده عادی

که داشته باشیم مشکلاتی

بوی فاضلاب پیچیده توو بینیا

همه تگری میزنن رو صورتِ هم بی ریا

جوبه لعنتی ظاهرمونو کرده چرک

موشیمو موش میخوریم‌ خون میچکه از سیبیلا

پره سرنگِ قبرستون‌ هرویین

تو ترجیح میدی ایدز بگیری یا این که عشق کنی؟

جا برا فرار نی باس فقط روزا رو بشمری

انگاری گیر کردیم پشت یه دیواره بتنی

بهتره خودتو به زمان بسپری

چراغی که به جوبا رواس نه روا به تو نی

شیکما گشنن

میشن خب مخا مختل

کسی رفیق نی فقط تخم نداره باشه دشمن

من بودم مبهم همیشه برای این موشا

یه روزیم میکشنم واسه تلافی گوشا

پس نمیدم دُم به تله تا بشی متوجه

یه موش میمیره موشِ دیگه میشه متولد

پره زاد ولده توو جوبای متنوع

فقط بارونه که مارو میکنه متفرق

طاعون ندارمو تاوون میدم

حاجی به زوره پنیره‌ که یکم آروم میشم

شبا مالِ ماعه کل جوبا رامون میدن و

متن آهنگ ابرا نوید صفیر رض و کابوس
مشاهده

جارو میبندم به دمم بوده قانون *

منم یکیم درست‌ مث بقیه ولی

فقط حس میکنم انگار شدم با جوبا غریبه

تنم مثِ در دیواره جوبا کثیفه

یا اینجا جا من نی یا شاید تاثیره پنیره

[ قسمت سوم]

باغتو ملخ زده تو حصار بکش برا موشا

آدما مث مترسکن فرق ندارن با پوشال

ما موذی ما‌ دزد

ما کوچیک ما کفر

هرچی باشه نمیکشیم همو با یوزی یا کلت

یه رو‌ از توو جوبا میام بیرون جامون میشه عوض

دیگه بو‌‌ فاضلاب نمیاد توو جای به جای محل

دیگه خبری از سرنگ نی

خبری نی از گربه

خبری نی از تله موش

خبری نی از کشته

خبری نی از مُخبر

خبری نی از مشکل

فقط داریم حالِ خوبو میدیم به همدیگه مژده

خبری نی از مبصر

همه پنیرا مفته

نمیبینی تو موشیو که شب بخوابه گشنه

همه دارن یه کلبه

بین هممون صلحه

دیگه فقط خوبی کردن تووی جامعه عرفه

یه روزی میاد که عوض میشه جامون

میایم لبه جوبا و مفسدارو میکنیم فحش کش

الکی داستان درست میکنن

ک* موش چال میکنن

ما هممون توو یه جوبیم الکی خودتو قاطی نکن

متن آهنگ ارشیا به نام جوب

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6975