متن آهنگ حرف بزن میلاد درخشانی و کیان پورتراب

خوب ترین حادثه ، میدانمت

خوب ترین حادثه ، میدانی ام

حرف بزن ابرِ مرا باز کن

دیر زمانیست که بارانی ام

خوب ترین حادثه ، میدانمت

خوب ترین حادثه ، میدانی ام

حرف بزن ابرِ مرا باز کن

دیر زمانیست که بارانی ام

حرف بزن ابرِ مرا باز کن

دیر زمانیست که بارانی ام

حرف بزن ابرِ مرا باز کن

دیر زمانیست که بارانی ام

متن آهنگ میلاد درخشانی و کیان پورتراب به نام حرف بزن

متن آهنگ پانتومیم محسن ابراهیم زاده
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7672